Obra Pública - 9901 - CALLE MAYOR

PAVIMENTACIÓ DEL CARRER MAJOR DE FAVARA (SARAGOSSA) 

Projecte:   1998

Final d’obra: Juny 1999 

Sup. Pav.: 900 m²   PEM: 36.357,04 €

Col·laborador: Vicenç Sarrablo

Es va utilitzar la llamborda ceràmica com a peça de paviment. Ens agradava la idea de recuperar el material original del carrer, la terra, aquesta vegada cuita.

Vàrem buscar unes línies directrius que reflectissin la geometria dels carrers de l’entorn, como a base a sobre de les quals escampar el tapís de llambordes. Aquests disposen de bisell a dos de les seves cares, a partir del qual les diferents combinacions de la peça generen una jerarquia de juntes que ajuden a crear un conjunt més complex.

Es va completar el conjunt mitjançant la disposició d’un joc de seqüències de pilones allà on la seva presència assegurava la seguretat de la sortida de diferents portals públics, i un altre de peces d’acer que integraven les tapes de registre del clavegueram. Aquestes seqüències es van realitzar corbes com a contrapunt a les línies rectes del paviment. 

Obres i Projectes

1103 - SANT FOST
1103 - SANT FOST
1102 - SANT JOAN
1102 - SANT JOAN
1101 - LA FATARELLA
1101 - LA FATARELLA
1001 - SANT SALVADOR
1001 - SANT SALVADOR
0801 - POLINYÀ
0801 - POLINYÀ
0701 - SANTA PERPETUA
0701 - SANTA PERPETUA
0603 - LA GARRIGA
0603 - LA GARRIGA
0602 - SANTA PERPETUA
0602 - SANTA PERPETUA
0601 - LA GARRIGA
0601 - LA GARRIGA
0501 - POLINYÀ
0501 - POLINYÀ
0401 - POLINYÀ
0401 - POLINYÀ