Obra Pública - 0601 - LA GARRIGA

AMPLIACIÓ CEIP "PINETONS "  La Garriga (Barcelona)

Col·laboradors:  Vicenç Sarrablo, Jordi Roviras, Cristina García

Projecte: 2005

Final d’obra: Novembre 2006

Sup. Cons: 1050 m²  + 700 m² de reforma   PEM: 1.718.394 €

 

L’ampliació es fa per l’extrem nord de l’edifici existent, en un punt d’eixamplament del passadís l, amb una peça amb les aules orientades a sud. L’edifici es mostra molt opac a nord, amb petites obertures que minimitzen les pèrdues energètiques, i molt obert cap el pati i els pins característics del centre.

L’edifici es desenvolupa en dues crugies i el passadís central s’il·lumina amb lucernaris prefabricats. La connexió amb l’antic centre es fa amb un volum més baix i lleuger que absorbeix el desnivell.

 La estructura y els tancaments són de formigó prefabricat.

Obres i Projectes

1103 - SANT FOST
1103 - SANT FOST
1102 - SANT JOAN
1102 - SANT JOAN
1101 - LA FATARELLA
1101 - LA FATARELLA
1001 - SANT SALVADOR
1001 - SANT SALVADOR
0801 - POLINYÀ
0801 - POLINYÀ
0701 - SANTA PERPETUA
0701 - SANTA PERPETUA
0603 - LA GARRIGA
0603 - LA GARRIGA
0602 - SANTA PERPETUA
0602 - SANTA PERPETUA
0501 - POLINYÀ
0501 - POLINYÀ
0401 - POLINYÀ
0401 - POLINYÀ
9901 - CALLE MAYOR
9901 - CALLE MAYOR