Estudi d'arquitectura dedicat a projectes d'edificació pública i privats.

Intentem buscar l'equilibri entre objectius i medis, entenent aquest com la base sobre la que sustentar l'arquitectura.

Pretenem la sensatesa en la tècnica i en l'ús dels materials, i optimitzar el detall al servei del projecte.

Creiem en edificis el més sostenibles possible. Es per això que des de l'inici del projecte tenim cura que aquest pugui complir amb la seva funció amb la mínima despesa energètica sense per això restar comfort. Treballem les orientacions, les proteccions solars, i els elements passius que ens permetin obtenir el millor resultat i integració en el paisatge.

'LA MILLOR ENERGIA ES LA QUE NO ES CONSUMEIX'

Apostem per a la màxima efectivitat en les instal·lacions que hi projectem combinat amb energies renovables.

També ens preocupa el consum energètic dels edificis ja existents. Sabem que aquest consum es pot disminuir quantiosament amb petits gestos,  racionalitzant l'ús, incrementant eficiència fins a reformes d'envolvents,....i aixó ens ha portat al camp de les Auditories Energètiques, doncs no es pot reduïr un consum si abans no l'has quantilicat i has determinat els punts de consum.