L'EQUIP ESTÀ FORMAT PER :

 

HÉCTOR JALA IRIGOYEN MÒNICA MORENO BERNAT     
   
Arquitecte des de 2002 per l’Escola d’Arquitectura de Barcelona a la UPC. Arquitecta des de 2001 per l’Escola d’Arquitectura de Barcelona a la UPC