CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA - Obra Nova : LIDER i CALENER

La CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA, es  un barem referenciat a les lletres, A, B, C,....G, similar al que podem trobar als electrodomèstics, i ens indiquen la qualitat energètica de l'edifici. Es a dir, un edifici qualificat A, gastarà menys en calefacció,... que un G per aconseguir el mateix nivell de confort. Consum que es trasllada directament a la despesa econòmica, un edifici A costarà menys diners que un F per mantenir-se calent a l'ivern i fret a l'estiu.

Des de l'any 2007, tots els edificis de nova construcció estan obligats ha mostrar la certificació energètica de l'edifici.

Els programes LIDER i CALENER, son les eines informàtiques promogudes pel Ministeri de Indústria, Turisme i Comerç i pel Ministeri de l'Habitatge que permeten simular l'envolvent edificatòria amb els paràmetres energètics pertinents a casa cas per tal de verificar la demanda d'energia de l'edifici i la seva eficiència energètica.

Obres i Projectes -