Concursos - 1001 - PARETS

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL   Parets del Vallès  (Barcelona)

Any: 2010

L’edifici es planteja com una peça compacta rectangular amb un trencament de la geometria a la façana al carrer, tant en planta com en alçat, per tal de solucionar la trobada en angle amb la directriu del carrer. La imatge es relaciona amb la geometria de la plaça d’accés, que a través de plans triangulars soluciona la trobada amb el carrer, la plaça i la topografia del solar. Aquests plans són la base de la imatge de l’edifici a la façana principal, mitjançant un porxo d’accés i un altre al pati, tots dos inclinats i amb una geometria triangular.

El triangle també és la base de la geometria en secció del lucernari que presideix la coberta i que és l’element que junt amb el porxo d’accés presideix la vista des de el parc superior com a element visual final del mateix. Al col·locar l’edifici 1.5 metres per sota del parc, l’alçada del mateix permet veure l’horitzó però a la vegada tapar les vistes cap a l’autopista i zona industrial. El lucernari de colors actua com una franja visual del final del parc.

Obres i Projectes

1403 - SAGRERA
1403 - SAGRERA
1402 - REINOSA
1402 - REINOSA
1401 - GUARDIA URBANA
1401 - GUARDIA URBANA
1302 - EPALINGES
1302 - EPALINGES
1301 - BAGNES
1301 - BAGNES
1201 - MÈXIC
1201 - MÈXIC
1102 - VILASSAR
1102 - VILASSAR
1101 - VILABERTRAN
1101 - VILABERTRAN
1002 - SANTPEDOR
1002 - SANTPEDOR
0901 - CASTELLBISBAL
0901 - CASTELLBISBAL
0701 - SANT FELIU
0701 - SANT FELIU
0601 - HOSTALETS
0601 - HOSTALETS
0502 - GÚDAR
0502 - GÚDAR
0501 - CANTAVIEJA
0501 - CANTAVIEJA