REHABILITACIÓ ENERGÈTICA - Rehabilitació Energètica

La Reabilitació Energètica als edificis es la clau per a reduir les emisions de CO2.

En rehabilitar la façana dels edificis, eliminem els ponts tèrmics i millorem l'aïllament, amb aixó minimitzem la major part de les pérdues tèmiques de l'edifici i per tant de les despeses per calefacció, ja siguin econòmiques o ecològiques, en consum de recursos fòssils o similars i la serva conseqüent emissió de CO2 a l'atmòsfera.

Alhora s'eliminen possibles problemes d'humitats i la seva conseqüència més inmediata que es transmet a l'interior de l'habitatge principalment en forma de fongs.

A més a més de millorar l'estètica de la façana.

 

Obres i Projectes -