CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA - Edificació Existent : CE3

La CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA, es  un barem referenciat a les lletres, A, B, C,....G, similar al que podem trobar als electrodomèstics, i ens indiquen la qualitat energètica de l'edifici. Es a dir, un edifici qualificat A, gastarà menys en calefacció,... que un G per aconseguir el mateix nivell de confort. Consum que es trasllada directament a la despesa econòmica, un edifici A costarà menys diners que un F per mantenir-se calent a l'ivern i fret a l'estiu.

Des de l'any 2007, tots els edificis de nova construcció estan obligats ha mostrar la certificació energètica de l'edifici a partir del 2013, tot edifici existent que es vulgui llogar o vendre, hauran d'anar també acompanyats d'un certificat energètic per complir amb la Normativa Europea, no obstant, aquesta encara no ha estat aprovada pel Ministeri d 'Industria a l'Estat Español.

En aquest cas, el programa oficial del ministeri es el CE3, amb ell es fa una simulació en funció de les dades que es disposi de l'edifici.

Obres i Projectes -