CÈDULES HABITABILITAT - Cèdules d'habitabilitat

La CÈDULA D'HABITABILITAT  ès el document que garanteix el compliment dels nivells mínims d'habitabilitat exigibles als habitatges, tant de nova ocupació (cèdula de nova ocupació) com d'habitatge usat (cèdula d'habitatge usat).

En els casos de nova ocupació verifica que s'hagi acreditat el compliment del control de qualitat durant la construcíó de l'edifici. És imprescindible per poder donar-se d'alta dels serveis d'aigua, gas i electricitat.

Un cop emesa caduca als 15 anys.

TRÀMIT

Per a tramitar la Cèdula, nosaltres realitzem la visita a l’immoble, el mesurem i emetem, el certificat d’habitabilitat, el visem al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i fem el tràmit per obtenir la cèdula, al Servei Territorial d’Habitatge.

Un cop la tenim, la fem arribar al client.

El nostre radi d'actuació principal és l'àrea Metropolitana de Barcelona, Barcelona ciutat i excepcionalment a tota Catalunya.  

Obres i Projectes -