Obra Privada - 1401 - TORRE DEL COMPTE

HABITATGE UNIFAMILIAR AL MATARRANYA  Torre del Compte (Terol)

Projecte: 2014

 

Es tractava de rehabilitar i ampliar una típica construcció associada als horts per l’emmagatzematge d’estris agrícoles.

Ens preocupava la seva integració al paisatge.  El client volia la façana amb la pedra tradicional del lloc.

Es va optar per diferenciar l’ampliació de l’antic. La ampliació en vertical es revesteix amb morter de cal. La ampliació en horitzontal opta per un volum de mida similar disposat quasi perpendicularment, orientant l’accés al sud i generant una zona exterior abraçada per la casa, protegida del vent del nord.

El petit gir que trenca la perpendicularitat entre els dos volums permet combinar-lo amb les pendents de les cobertes i aconseguir orientar a sud les plaques solars de generació d’aigua calenta. A més s’aconsegueix recollir l’aigua de pluja mitjançant uns canals ocults i portar-la a la part del darrere.

Aconseguim així que tant l’escala com la formalització de cada cos quedi perfectament integrada en la tipologia de construccions tradicionals. La disposició i definició constructiva dels forats ens alerten de lo nou i de lo vell.

Obres i Projectes

1601 - MATADEPERA
1601 - MATADEPERA
1402 - LES PLANES
1402 - LES PLANES
1302 - CALAFELL
1302 - CALAFELL
1301 - CÁRCEL
1301 - CÁRCEL
1101 - LO MUSEU
1101 - LO MUSEU
1001 - WILLIAMS
1001 - WILLIAMS
0804 - ALTAVINS
0804 - ALTAVINS
0803 - FIGUERES 2
0803 - FIGUERES 2
0802 - FIGUERES 1
0802 - FIGUERES 1
0801 - TAMARIU
0801 - TAMARIU
0703 - PORT
0703 - PORT
0702 - LA BISBAL
0702 - LA BISBAL
0701 - MILLÁN
0701 - MILLÁN
0601 - CAN BATLLE
0601 - CAN BATLLE
0501 - BRAU
0501 - BRAU
0401 - ESPLUGUES
0401 - ESPLUGUES
2001 - STAND D'HISPALYT
2001 - STAND D'HISPALYT