Obra Privada - 1301 - CÁRCEL

RECUPERACIÓ DE L'ANTIGA PRESÓ DE NONASP I NOU ALBERG   

Nonasp (Saragossa)

Any projecte:2011

Final d’obra: 2013 

Sup. Cons: 145 m²   PEM: 143.524 €

L'antiga presó medieval de Nonasp (Saragossa) es trobava abandonada i sota un immoble en desús. Els nous propietaris, una associació cultural local, pretén fer visitable la presó i incorporar-la a la ruta de les presons de la comarca del Matarranya. Per això es transforma l'habitatge superior en alberg, el reclam del qual serà la presó, al marge de uns altres atractius de la comarca.

Quatre plantes molt petites (25 m2) es superposen amb l'únic objectiu de donar cabuda al programa i fer visible l'espai de la presó des de l'alberg. Es a la planta superior on l'edifici agafa aire mitjançant la generació de un doble espai a la sala dormitori producte de portar al límit la normativa edificatòria. Aquesta operació permet donar lloc a un altell.

Per fora es tracta de rematar la coberta mitjançant uns ràfecs - canals d'acer corten que de forma diferent es formalitzen en un intent de dotar de expressivitat a la seva relació amb els baixants i els nous forats que s' inserten a la façana. Es pretén el contrast entre aquests i el revestiment de morter de calç que es deixa voluntàriament 'amorf', quasi generant unes aigües entre ell i l'antic revestiment de calç i la mamposteria, com un llenç de fons on els nous elements d'acer s'ubiquen des de la coberta.

Per dins, la recuperació d'un mur de blocs d'adobe que acompanya a l'escala va ser un altre dels objectius.

Obres i Projectes

1601 - MATADEPERA
1601 - MATADEPERA
1402 - LES PLANES
1402 - LES PLANES
1401 - TORRE DEL COMPTE
1401 - TORRE DEL COMPTE
1302 - CALAFELL
1302 - CALAFELL
1101 - LO MUSEU
1101 - LO MUSEU
1001 - WILLIAMS
1001 - WILLIAMS
0804 - ALTAVINS
0804 - ALTAVINS
0803 - FIGUERES 2
0803 - FIGUERES 2
0802 - FIGUERES 1
0802 - FIGUERES 1
0801 - TAMARIU
0801 - TAMARIU
0703 - PORT
0703 - PORT
0702 - LA BISBAL
0702 - LA BISBAL
0701 - MILLÁN
0701 - MILLÁN
0601 - CAN BATLLE
0601 - CAN BATLLE
0501 - BRAU
0501 - BRAU
0401 - ESPLUGUES
0401 - ESPLUGUES
2001 - STAND D'HISPALYT
2001 - STAND D'HISPALYT